Spoločenstvo vlastníkov bytov v bytovom dome R - 3